13
sep 23

Probe toplotnih izvora, distributivne mreže, podstanica i pojedinih grejnih instalacija obavljaće se prema sledećoj dinamici:

  1. Četvrtak, 5. oktobar – Kotlarnice: „Aleksića most“, „Ratarska“, "Rosulje", „IV puk“.
  2. Petak, 6. oktobar – Kotlarnice: "Koštica“, „Heroja Jerkovića“, „Senjak“ i „K05“.
  3. Ponedeljak, 9. oktobar – Kotlarnice: „Lipa“, „Sevojno“
  4. Utorak, 10.oktobar– Kotlarnica: „Blok Zlatibor“.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora, toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima. Cilj je da proizvodna i distributivna postrojenja budu što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.

________________________________________________________________________________________________________________

 

U ponedeljak 18.9.2023. pa do petka 29.9.2023. godine u periodu od 7 do 15h, JKP "Gradska toplana Užice" počinje sa punjenjem sekundarnih-kućnih instalacija u objektima na celokupnom sistemu daljinskog grejanja grada, osim u objektima u kojima je prijavljeno curenje na kućnim instalacijama.

U slučaju curenja na instalaciji, zbog hitnosti intervencije, potrebno je istu prijaviti na broj 0800/031 038 ili 031/517 168.

Ukoliko prilikom punjenja kućnih instalacija za grejanje u objektu bude konstatovano curenje, potrebno je da nakon sanacije kvara upravnik stambene zajednice obavesti dispečersku službu o terminu novog punjenja.

 

 

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film