Toplifikacija

JKP "Gradska toplana Užice" je u 2012 godini radila na proširenju distributivne mreže na sledećim lokacijama:

1.Kasarna IV puk Krčagovo

2. Ulici Lipa

3. Carina Senjak

4. Toplovod za Bazen

5.Ugradjeni su delitelji toplote i interni merači, a naplata usluge grejanja se vrši prema stvarno utrošenoj količini toplote za sledeće objekte:

- Strahinjića bana 15

- Višeslava Bugarinovića 14

- Hilandarska 6

- Dr. Veselina Marinkovića 7 i 9

- Nikole Pašića 46

- Nemanjina 14 i 14a

- Nemanjina 72 a

- Žička 30

- Žička 25

- Kralja Petra I 70A

- Dimitrija Tucovića 151

- Nikole Pašića 41 - poslovni

- Vukole Dabića 1-3

- Omladinska 28

- Marije Maje Magazinović 1

- Vojvode Maslaća 18

- Vukole Dabica 19

- Dimitrija Tucovića bb

- Nemanjina 42

- Železnička 8

Pored navedenih zgrada naplata prema stvarno utrošenoj količini toplote vrši se i za sve inividualne objekte kao i za poslovne prostore i buđetske ustanove koje imaju nezavisno merenje.

 

6. Ugrađeni su merači toplote u svim podstanicama i stekli se uslovi da se može meriti isporučena količina toplote za sve objekte preko podstanica. Toplana će redovno informisati korisnike o prosečnoj potrošnji toplotne energije svedenoj na m2 za tekući mesec, kao i o prosečnoj potrošnji na nivou grada.

 

 

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film