Projekti

Maj 2018

1. U cilju smanjenja aerozagadjenosti konzervacija stare kotlarnice "Rosulje" i izrada nove gasno kondezacione kotlarnice na prirodni gas.

2. U cilju smanjenja aerozagadjenosti konzervacija stare kotlarnice "Jug Bogdanova" i priključak konzuma toplovodom na kotlarnicu "Blok Zlatibor".

3. U cilju smanjenja gubitaka na distributivnoj mreži remont dela toplovoda u ulicama: Marije Mage Magazinović, Vukole Dabića, Heroja Jerkovića, Višesava Bugarinovića, Kurlagina.


Maj 2016

1. U cilju smanjenja aerozagadjenosti izrada projektne dokumentacije za ukidanje kotlarnice "Omladinska"

i prikljucenja konzuma pomenute kotlarnice toplovodom na sistem kotlarnice "Lipa".

2. U cilju smanjenja aerozagadjenosti izrada projektne dokumentacije za konverziju kotlarnice "Rosulje" sa mazuta na prirodni gas.


Januar 2016

1. U cilju smanjenja aerozagadjenosti izrada studije ukidanja kotlarnice "Omladinska" i prikljucenja konzuma

pomenute kotlarnice toplovodom na sistem kotlarnice "Lipa".


Avgust 2015

1. Konverzija kotlarnica sa uglja na drvni pelet

- Odustajanje od konverzije na prirodni gas i prelazak kotlarnica koje su koristile ugalj na

obnovljive izvore energije (drvni pelet).


 

1. Konverzija kotlarnica sa uglja na prirodni gas

- U toku izrada projektne dokumentacije i pripremni radovi za

konverziju kotlarnice "Joakima Vujića" na prirodni gas

2. Rekonstrukcija toplovoda

- U toku izrada projektne dokumentacije i pripremni radovi za

rekonstrukciju toplovoda "crkva Sv.Marka-N.Pašića"

Maj 2014


1.Konverzija kotlarnica sa mazuta na prirodni gas

- Kotlarnica Senjak puštena u rad na prirodni gas 23.03.2011 god.

- Kotlarnica Sevojno puštena u rad na prirodni gas 24.11.2011 god.

- Kotlarnica Aleksića Most puštena u rad na prirodni gas 22.03.2012 god.

- Kotlarnica K-O5 Krčagovo puštena u rad na prirodni gas 05.04.2012 god.

- Kotlarnica Medicinske škole puštena u rad na prirodni gas u oktobru 2012 god.

- Kotlarnica Ratarska 69 puštena u rad na prirodni gas u oktobru 2012 god.

- Kotlarnica Lipa puštena u rad na prirodni gas u oktobru 2012 god.

- Kotlarnica Kasarna biće puštena u rad na prirodni gas u toku 2013 god.

 

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film